Das Jahr 2019

http://neu.lippoldshausen.org/wp-content/uploads/2019/11/Protokoll-Lippodshausen-25.03.2019.pdf